علت امتناع ایرانی‌ها از مراجعه به روانپزشک

ایرانی‌ها خیال خودشان را راحت کردند. ایرانی‌ها به روانپزشک و روانشناس مراجعه نمی‌کنند چون «هزینه این خدمات از موجودی جیب شان بیشتر است و بیمه از پوشش این خدمات خودداری می‌کند و مردم دیوانه نیستند که نیاز به مراجعه به روانپزشک داشته باشند.» اعتماد نوشت: صرف‌نظر از مطالعات پراکنده‌ای که ...