مساله برادر جهانگیری ارتباطی با دولت ندارد

سخنگوی دولت سپاه را یکی از مولفه های قدرت و دفاع ملت بعد از انقلاب خواند و تصریح کرد که جهان باید با واقع بینی دفاع سپاه از تهاجم تروریستی داعش را تایید کند.به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این ...