علت یابی مهاجرت از البرز، لرستان و همدان به تهران/ مهاجرت به تهران همچنان ادامه خواهد داشت

طی فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395 تعداد 350 هزار و 632 هزار نفر نیز از استان تهران به استان های دیگر مهاجرت کرده اند. کراتینما؛ یوسف ناصری- بنا به اطلاعات سرشماری سال 1395 تعداد 516 هزار و 922 نفر از استان های دیگر به استان تهران مهاجرت کرده ...