نقدی بر ایران تاریخی، فرهنگی و سیاسی

رضا داوری اردکانی در خبرآنلاین نوشت: ایران با اینکه یک موجودیت واحد است همواره شئون متفاوت اما به هم بسته سیاسی و فرهنگی و تاریخی داشته است.در زمان های دور شأن سیاسی آشکارتر بوده اما در دوره اسلامی لااقل تا زمان ...