کودکان و نوجوانانی که مرتکب قتل‌های فجیع شدند

وبسایت روزیاتو - حسین علی پناهی: کودکان را معمولاً نمادهای معصومیت، سادگی و بی ریایی می نامند از این رو وقتی که کودکی مرتکب عمل خلاف یا جنایتی به ویژه قتل می شود معمولاً اطرافیان شوکه شده و با این موضوع ...