روایت هایی از جلادان دهه‌ی ۶۰ ایران

همشهری خردنامه، ویژه نامه پایداری - سید محمد سادات اخوی: منافقین سرگذشتی خواندنی دارند، همچون پرده های یک فیلم جذاب می توان روز به روز زندگی آنان را به تصویر کشید. متدین هایی که با برداشت های انحرافی خود را در ...