باندبازي در عالي‌ترين سطح روشنفكري

گفت‌وگو با قطب‌الدين صادقي درباره وضعيت سال‌هاي اخير تئاتر روزنامه اعتماد - بابك احمدي: قطب‌الدين صادقي در دهه ٦٠ و ٧٠ علاوه بر نگارش و كارگرداني آثار نمايشي با مجله‌هاي روشنفكري مانند مجله «آدينه» همكاري داشت. آن سال‌ها در قامت منتقد ظاهر مي‌شد و هر از چندي نقدي بر يكي ...