محرومیت یک ساله برای قهرمان آمریکایی المپیک ۲۰۱۶

قهرمان آمریکایی ماده ۱۰۰ متر با مانع المپیک ۲۰۱۶ ریو ، به دلیل غیبت در آزمایش دوپینگ یک سال از حضور در مسابقات محروم شد. آژانس ضد دوپینگ ایالات متحده آمریکا، بریانا رولینز قهرمان ماده ۱۰۰ متر با مانع المپیک ریو در بخش زنان را به دلیل غیبت در آزمایش ...