طلاق بخاطر شیک پوش نبودن زن جوان

این مرد به خاطر اینکه زنش امروزی نیست, لباس های شیک نمیپوشد و به خودش نمیرسد درخواست طلاق داد. به گزارش برنا، مرد جوان که از رفتارهای سنتی همسرش خسته شده بود، درخواست طلاق داد.درخواست طلاقکلیک و کشیدن برای جابجاییهمسرم با این که زنی جوان است، اما مثل پیرزن ها ...