سیگنال های اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران/ رشد نقدینگی کُند شد

به گزارش کراتینما به نقل از ایپنا، ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی با تاکید بر اینکه کنترل ...