کسب ۹ رتبه برتر کشوری دانش آموزان هرمزگانی در مسابقات نادکاپ شریف

دانش آموزان هرمزگانی با سرپرستی موسسه رباتیک خلیج فارس و حمایت شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس، موفق به کسب 9 رتبه برتر کشوری در مسابقات نادکاپ شریف شدند.به گزارش کراتینما، دانش آموزان هرمزگانی در قالب 29 تیم در بیستمین دوره مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات نادکاپ شریف که ...