نقش شهرداري تهران در كاهش ميل شهروندان به كالاهاي ممنوعه

كلانشهر تهران به عنوان يكي از مهمترين زيستگاه هاي اجتماعي مردم ايران در سال هاي اخير ، همواره نقش الگو و خط دهنده به سبك زندگي شهرهاي ديگر ايران را داشته است. تهران با برخورداري از امكانات و تجهيزات و راه هاي ارتباطي مؤثر با جهان پيرامون ، در ...